alex (alex_vash) wrote in ua_pl,
alex
alex_vash
ua_pl

Війна 1920 фото


1920, Lwów, Polska
Samochód pancerny Austin-Kegresse "Lis" zdobyty podczas walk z bolszewikami w Żytomierzu w kwietniu 1920 r., poprzednia nazwa - "Putiłowiec". Po zakończeniu działań wojennych samochód stanął jako pomnik w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych w Modlinie.


Samochód pancerny Garford-Putilov "Zagłoba" zdobyty podczas walk z bolszewikami i wcielony do Plutonu Pancernego "Zagłoba".

Październik 1920, kolonia Aneta k/Zwiahla, Ukraina
Koń nad grobem Jerzego Bąkowskiego, plutonowego 4 szwadronu 2 Pułku Ułanów. J. Bąkowski poległ w szarży pod wsią Borniki 5 października 1920

1919-1920, Komisarz bolszewicki podczas przemówienia do czerwonoarmistów.


1925, Lwów, Polska
Delegacja amerykańska koło pomnika amerykańskich lotników z eskadry im. Tadeusza Kościuszki, poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments